ܡ ی ی ی ی!

 
 

ی ی ی ی ی یی ǘ یی یی ی ی ی ی یی. ی ی ی ǘ ی ‌ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ю ی .

 

ی ی ی ǡ یی ی.

ی ی

ی یϿ

ی Ș ی

ی ی

ی

ی ی

‌ ‌

ی

021-22458019ی ی . ی یی : Ԑ یی