ܡ ی ی ی ی!

 
 

ی یʡ ی ی.

ی ی "" .

ǐ ی یی یی ی. ی ی ی ی ی.ی ی ی ǡ یی ی.

ی ی

ی یϿ

ی Ș ی

ی ی

ی

ی ی

‌ ‌

ی

021-22458019ی ی . ی یی : Ԑ یی